forsiden
FOTO:  COREY ARNOLD


Når drømmer og virkelighet blander seg identifiserer Torstein seg med å være indianer. INDIAN SUMMER er et personlig portrett av regissørens bror Torstein, som i 17 år har levd med diagnosen schizofreni. Hans følelse av å være innestengt i sykdommen, så vel som på institusjon, står i sterk kontrast til ønsket om å klare seg selv – frihet og ufrihet er ytterpunkter i hans liv.

Powered by WordPress and ThemeMag