Directors notes

Jeg har aldri definert min bror som schizofren, for meg er han bare min bror.  I min opplevelse finnes det en slags forbindelse mellom min brors psykotiske adferd og det vi kaller virkeligheten. Torsteins indre logikk eller premisser føles ikke gale for meg. De er bare annerledes enn de ytre premissene som andre oppfatter som riktige. Når Torstein er psykotisk formidles ikke smerten direkte. Han metakommuniserer gjennom væremåte og symptomer og identifiserer seg med indianere. Indianermetaforen kan jeg godt forstå. Det handler om å beskytte seg mot andres makt, kontroll og invadering. Torstein opplever ofte å bli krenket, lagt i belter, bestemt over og fratatt sin frihet. Han ønsker innerst inne å klare seg selv og være selvdreven som indianerne.

droppedImage

Jeg ville først og fremst skildre Torsteins historie, hans forhold til naturen og hans forståelse av virkeligheten. For hvem definerer virkeligheten? Er det den som observerer eller den som opplever symptomene som har retten til å definere dem? Intensjonen har vært at publikum skal bli ledet inn i hans måte å se og oppleve sitt liv, derfor valgte jeg å utelate leger og andre eksperter som uttaler seg om diagnosen.
Jeg ønsket at filmen skulle være dramatisk, men på en stille måte. Historien sirkulerer for å speile hvordan Torsteins liv forløp seg under innspilling. I perioder stod det helt stille, han kjente seg innestengt og uten håp.
I klippeprosessen lette jeg etter filmens innebygde rytme og en dramaturgisk ramme for å gi publikum en følelse av at det stod stille.

Powered by WordPress and ThemeMag