My brother The Indian

PIL OG BUE

  • UTGIES PÅ CAPPELEN DAMM – TBA
  • FINANSIERT MED STØTTE FRA FRITT ORD OG NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER OG OVERSETTERFORENING (NFF)

Boken er et selvstendig arbeid og vektlegger andre aspekter rundt tema som filmmediet ikke berører. Sammen med filmen vil den imidlertid fungere som en utdyping av temaet. I filmen kommer først og fremst Torstein til sin rett, i boken er det jeg som pårørende og søster som kommer til orde.

Boken er en collage av flere stemmer: Tegninger og dikt som min bror har skrevet opp gjennom årene, et uferdig manuskript min far påbegynte før han gikk bort med tittelen A Father´s Narrative. Min far var selv psykiater og har skrevet flere fagbøker. Notatene er både faglige og personlige. I tillegg min mors perspektiv i form av hennes notater og korrespondanse med  helsevesenet gjennom 17 år.

Gjennom å bruke montasjen som virkemiddel  får boken flere stemmer og de ulike erfaringene vil utfylle hverandre. Dette gir et bredt innblikk inn i en families ulike erfaringer rundt en alvorlig lidelse.

Powered by WordPress and ThemeMag