Courses / teaching

nesodden

FINANSERT MED STØTTE FRA FILM OG KINO / DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
TA KONTAKT:
[icon name=”icon-envelope”][button size=”normal” type=”link” value=”ellen@twentyonepictures.com” href=”mailto:ellen@twentyonepictures.com”]

Med utgangspunkt i dokumentarfilmen Indian Summer vil undervisningens
målsetning være:

  • Skape åpenhet og nyansere elevenes forståelse av diagnoser og psykiske lidelser.
  • Skape refleksjon i forhold til elevenes egen forståelse av hva det vil si å leve med diagnosen schizofreni.

BESKRIVELSE AV TEMA:

Hva vil det si å leve med en schizofren lidelse ? I medisinsk sammenheng er schizofreni en samlebetegnelse; det eksisterer mange former for schizofrene lidelser.  Man er ikke “en schizofren” selv om man har en schizofren lidelse; man er først og fremst et menneske som lever med diagnosen schizofreni. Hos hver person får sykdommen forskjellige uttrykk avhengig av personens indre logikk og egne erfaringer.  Hva er normalt og hvem definerer dette? Er det den som observerer eller opplever symptomene som har retten til å definere dem? Hva er virkelighet og hva er virkelighetsforståelse?


KLASSETRINN:

Videregående skole trinn 1-3

Powered by WordPress and ThemeMag