Public relations

” Filmskaparen er svært nære sitt objekt….det er også det som gjør den verdifull: Fokuset på Torstein, hans utsegner, ønskje, draumer og kunst gjev røysta og makta tilbake til den som elles er objekt for eit diagnostisk apparat”. – Guri Kulås, Klassekampen 23.3.2011


“Filmens form og kunstneriske uttrykk er med på å oppheve fordommer mot mennesker som lever med psykiske lidelser” – Ingrid Dokka, rådgiver lansering, Norsk filminstituttTidligere

Powered by WordPress and ThemeMag