Crew

Regi, foto og manus:
Ellen Ugelstad


Produsert av
Torstein Nybø


Co-produsent
Ellen Ugelstad


Klipp
Kirsti Marie Hougen


Lyddesign og mix
Svenn Jakobsen


Grafikk
Tundra Group


Animasjoner
Ingjerd Sandven Kleivan


Lyssetting og online
Anders Nybø


Ekstra foto
Cecilie Semec
Kjell Vassdal


Konsulenter
Cathrine Wik, prosjektleder NRK
Kalle Løchen, konsulent Norsk filminstitutt
Charlotte Elvedal, Rådet for psykisk helse
Andres Veiel, manusveileder SOURCES2
Utviklet gjennom manuskurset SOURCES2,
med støtte fra EUs MEDIA-program

Powered by WordPress and ThemeMag