Når drømmer og virkelighet blander seg identifiserer Torstein seg med å være indianer. INDIAN SUMMER er et personlig portrett av regissørens bror Torstein, som i 17 år har levd med diagnosen schizofreni. Hans følelse av å være innestengt i sykdommen, så vel som på institusjon, står i sterk kontrast til ønsket om å klare seg selv – frihet og ufrihet er ytterpunkter i hans liv.

 

TRAILER


OM FILMEN


I 2003 lånte regissør Ellen Ugelstad et kamera og begynte å filme sin brors hverdag. I filmen følger vi Torstein over seks år, mellom ulike steder hvor han har forankring; fra familiens sommersted i Portør, via hans kommunale leilighet til institusjoner som Dikemark sykehus. Regissørens intensjon er å tydeliggjøre sin brors indre verden og logikk; hvordan han opplever seg selv og sine symptomer er filmens viktigste perspektiv. Med bakgrunn som fotograf etablerer regissør Ellen Ugelstad et poetisk-realistisk filmspråk, og formidler et nært og verdig portrett av sin bror.

 

DRØMMENE OG VIRKELIGHETEN

For atten år siden hadde Torstein et mareritt om at far allerede var død. Han var 17 år og befant seg i Sogn og Fjordane for å ta en agronomutdannelse. Han så for seg fars fortvilede ansikt. Vår far hadde noen måneder tidligere blitt diagnostisert med kreft. Like etter denne drømmen ble Torstein psykotisk, fraktet til Oslo i ambulanse og lagt inn ved Vinderen psykiatriske. Fem år senere fant jeg et uferdig manuskript etter min far, som selv var lege og psykiater, som het A Father’s Narrative. Teksten var en blanding av faglige og personlige notater rundt Torsteins situasjon som han hadde skrevet parallelt med at han selv skulle dø. Denne teksten inspirerte meg til å utvikle dette filmprosjektet.

 

Vinderen psykriatiske avdeling, 1994

 

”Skal jeg fortelle deg om drømmen? Jeg drømte at fattern døde før han døde. Jeg kjente smerten hans på kroppen og så for meg hans fortvilede ansikt. Jeg levde meg så sterkt inn i den drømmen at da jeg våknet var jeg helt sikker på at han allerede var død. Det var ikke noe skille mellom min drøm og min våkne tilstand. Jeg ble psykotisk av den drømmen. Jeg var helt i min egen verden. Fattern prøvde å nå inntil meg, men klarte det ikke. Av og til har jeg følt at drømmene mine har tatt overhånd. De er så sterke, sterkere enn virkeligheten.”

FARS NOTATER

Utdrag fra A Father’s Narrative skrevet av Endre Ugelstad.

 
 
 
 

Endre Ugelstad

 

REGISSØRENS NOTATER

2008_FAMILIEBILDER_034.jpg

INDIAN SUMMER er Ellen Ugelstads debutarbeid i lang filmformatet. Her er hennes tanker rundt arbeidet med filmen.

Jeg har aldri definert min bror som schizofren, for meg er han bare min bror.  I min opplevelse finnes det en slags forbindelse mellom min brors psykotiske adferd og det vi kaller virkeligheten. Torsteins indre logikk eller premisser føles ikke gale for meg. De er bare annerledes enn de ytre premissene som andre oppfatter som riktige. Når Torstein er psykotisk formidles ikke smerten direkte. Han metakommuniserer gjennom væremåte og symptomer og identifiserer seg med indianere. Indianermetaforen kan jeg godt forstå. Det handler om å beskytte seg mot andres makt, kontroll og invadering. Torstein opplever ofte å bli krenket, lagt i belter, bestemt over og fratatt sin frihet. Han ønsker innerst inne å klare seg selv og være selvdreven som indianerne.

Jeg ville først og fremst skildre Torsteins historie, hans forhold til naturen og hans forståelse av virkeligheten. For hvem definerer virkeligheten? Er det den som observerer eller den som opplever symptomene som har retten til å definere dem? Intensjonen har vært at publikum skal bli ledet inn i hans måte å se og oppleve sitt liv, derfor valgte jeg å utelate leger og andre eksperter som uttaler seg om diagnosen. Jeg ønsket at filmen skulle være dramatisk, men på en stille måte. Historien sirkulerer for å speile hvordan Torsteins liv forløp seg under innspilling. I perioder stod det helt stille, han kjente seg innestengt og uten håp. I klippeprosessen lette jeg etter filmens innebygde rytme og en dramaturgisk ramme for å gi publikum en følelse av at det stod stille.

Ellen Ugelstad, 2011


Indian Summer nominert til beste dokumentar, Volda.

"Med et varsomt og prøvende kamera maler regissøren frem ett poetisk portrett av en ung manns kamp for egen verdighet og det å klare seg selv - og aller helst ønsket om å leve som en indianer. Indian Summer er en vakker film om søsken-kjærlighet og makter å gi diagnosen schizofreni et virkelig ansikt".

-Juryuttalelse, Den Norske Dokfilmfestivalen i Volda

 

FILM INFO

Dokumentar, 70 min. 2011

Credits
Director: Ellen Ugelstad
Cinematography: Ellen Ugelstad
Editing: Kirsti Marie Hougen
Sound Design: Svenn Jakobsen / Technopilot
Producer: Mediamente and Twentyone Pictures

Festivals & Screenings
Eurodok, Premiere 2011
Dok Leipzig - International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film 2011
The Norweagian Documentary Festival, Volda. 2011
CPH:DOX 2011
Nordische Filmtage Lubeck 2011
Nordic Dox, Bejing, China 2011
The National Annual Art Exhibition 2012 (Høstutstillingen)
European Film Festival 'Integration You and Me'

Nominated
Nominated for best documentary // Gullruten 2012 (Norwegian Emmy Award)
Nominated for best directing // Gullruten 2012 (Norwegian Emmy Award)
Nominert International Young Talent Award // DOK LEIPZIG
Nominated best documentary Volda // DEN NORSKE DOKFESTIVALEN
Nominert Nordic Dox Award // CPH:DOX

Supported by
The Audiovisual Fund Of Norway (FFLB), Norwegian Filminstitute (NFI), Health and Rehabilitation and NRK